საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო და სოფლის ტურიზმის ბაზრისთვის ახალი პროდუქტების შესაქმნელად
საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო და სოფლის ტურიზმის ბაზრისთვის ახალი პროდუქტების შესაქმნელად
კონკურსი მეფუტკრეობის აღჭურვილობის შეძენაზე
კონკურსი მეფუტკრეობის აღჭურვილობის შეძენაზე
კონკურსი საჩრდილობელი ბადეების შეძენაზე
კონკურსი საჩრდილობელი ბადეების შეძენაზე
საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე
საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე
საგრანტო კონკურსი - საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება
საგრანტო კონკურსი - საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება
საგრანტო კონკურსი  სათავგადასავლო ტურიზმის ბაზარზე ახალი პროდუქტების შესაქმნელად (კანიონგის მიმართულება)
საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო ტურიზმის ბაზარზე ახალი პროდუქტების შესაქმნელად (კანიონგის მიმართულება)