გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 5 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 5 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო პროგრამას ახმეტის მუნიციპალიტეტში ზრდა პროექტის სამიზნე თემებში მცხოვრები პირებისათვის.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 7 მარტი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 30 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს განაცხადების მიღებას იმ აპლიკანტებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ კვალიფიციურ დახმარება გაუწიონ ხელნაკეთი ნივთების მეწარმეებს შემოქმედებითი და ბიზნეს უნარჩვევების განვითარებაში.მოთხოვნილ...
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 2 მარტი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 2 აპრილი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო კონკურსს სათავგადასავლო და სოფლის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 27 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 22 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს მოთხოვნას ციფრული მარკეტინგის მომსახურებაზე საოჯახო სასტუმროებისათვის.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 24 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 30 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებსსაგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს საკონსულტაციო პაკეტების დამუშავებას ფერმერთა მომსახურების ცენტრების მიერ და მოგვიანებით ზრდა-ს ბენეფიციარებისთვის მიწოდებას. 
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 12 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 12 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო კონკურსს საოჯახო სასტუმროს მოდელის შესაქმნელად..
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 12 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 12 მარტი. USAID Zrda აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს ტრენინგებისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას კვებისა და განთავსების ობიექტებისათვის პროექტის სამიზნე თემებში.

ბოლო სიახლეებიპროგრამა „ზრდის“ სიახლეები

ჩვენი მიზნები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა ზრდა მიზნად ისახავს საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი ხელს შეუწყობს მიკრო, მცირე, და საშუალო საწარმოების განვითარებას; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და განვითარებას;

პროექტის გეოგრაფიული
არეალი

ზრდა იმუშავებს ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 81 თემში, საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, და კახეთი (პანკისის ხეობა).

დაფარვის ზონები

მოსალოდნელი შედეგები


81თემი

800საწარმო

2400ახალი სამუშაო

13200ოჯახი