მოხალისეთა შერჩევა COVID-19 რეგულაციების გასავრცელებლად
მოხალისეთა შერჩევა COVID-19 რეგულაციების გასავრცელებლად
ყვავილები ექიმებისათვის
ყვავილები ექიმებისათვის
საგრანტო კონკურსი - სასათბურე მეურნეობები
საგრანტო კონკურსი - სასათბურე მეურნეობები
ტენდერი არქიტექტურული პროექტის მომზადებაზე
ტენდერი არქიტექტურული პროექტის მომზადებაზე
საგრანტო კონკურსი ბუტიკური სასტუმრო სახლის მოწყობაზე
საგრანტო კონკურსი ბუტიკური სასტუმრო სახლის მოწყობაზე

ბოლო სიახლეებიპროგრამა „ზრდის“ სიახლეები

ჩვენი მიზნები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა ზრდა მიზნად ისახავს საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი ხელს შეუწყობს მიკრო, მცირე, და საშუალო საწარმოების განვითარებას; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და განვითარებას;

პროექტის გეოგრაფიული
არეალი

ზრდა იმუშავებს ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 81 თემში, საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, და კახეთი (პანკისის ხეობა).

დაფარვის ზონები

მოსალოდნელი შედეგები


81თემი

800საწარმო

2400ახალი სამუშაო

13200ოჯახი