გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 12 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 12 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო კონკურსს საოჯახო სასტუმროს მოდელის შესაქმნელად..
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 12 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 12 მარტი. USAID Zrda აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს ტრენინგებისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას კვებისა და განთავსების ობიექტებისათვის პროექტის სამიზნე თემებში.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 5 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 5 მარტი. ამჟამად, Zrda პროექტი აცხადებს საგრანტო პროგრამას ახმეტის მუნიციპალიტეტში ზრდა პროექტის სამიზნე თემებში მცხოვრები პირებისათვის.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 7 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 20 თებერვალი. Zrda პროექტი აცხადებს კონკურს No 037-2001-002-P-2018 სანერგეებისთვის ქოთნების/კონტეინერების შესყიდვაზე.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 1 თებერვალი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 1 თებერვალი. Zrda პროექტი აცხადებს კონკურსს ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და მომსახურების სექტორში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების და ლიდერი ფირმების საჭიროებებზე მორგებული საკონსულტაციო მომსახურების საფასურის...
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 18 იანვარი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 19 თებერვალი. Zrda პროექტი აცხადებს კონკურსს ცივი სეზონის ბოსტნეულის წარმოების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის მიზნით ქვემო ქართლის და სამცხე ჯავახეთის რეგიონებში ზრდა პროექტის სამიზნე თემებში.
გამოქვეყნების თარიღი: 2018 წლის 18 იანვარი. წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 19 თებერვალი. "USAID Zrda Activity" აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს საფეხმავლო გამყოლების, ჯომარდობის და კანიონინგის ინსტუქტორების გადამზადებას ზრდა პროექტის სამიზნე თემებში.

ჩვენი მიზნები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა ზრდა მიზნად ისახავს საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი ხელს შეუწყობს მიკრო, მცირე, და საშუალო საწარმოების განვითარებას; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და განვითარებას;

პროექტის გეოგრაფიული
არეალი

ზრდა იმუშავებს ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 70 თემში, საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, და კახეთი (პანკისის ხეობა).

დაფარვის ზონები

მოსალოდნელი შედეგები


81თემი

800საწარმო

2400ახალი სამუშაო

13200ოჯახი

ბოლო სიახლეებიპროგრამა „ზრდის“ სიახლეები