საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო და სოფლის ტურიზმის ბაზრისთვის ახალი პროდუქტების შესაქმნელად
საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო და სოფლის ტურიზმის ბაზრისთვის ახალი პროდუქტების შესაქმნელად
კონკურსი მეფუტკრეობის აღჭურვილობის შეძენაზე
კონკურსი მეფუტკრეობის აღჭურვილობის შეძენაზე
კონკურსი საჩრდილობელი ბადეების შეძენაზე
კონკურსი საჩრდილობელი ბადეების შეძენაზე
საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე
საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე
საგრანტო კონკურსი - საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება
საგრანტო კონკურსი - საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება
საგრანტო კონკურსი  სათავგადასავლო ტურიზმის ბაზარზე ახალი პროდუქტების შესაქმნელად (კანიონგის მიმართულება)
საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო ტურიზმის ბაზარზე ახალი პროდუქტების შესაქმნელად (კანიონგის მიმართულება)

ბოლო სიახლეებიპროგრამა „ზრდის“ სიახლეები

ჩვენი მიზნები

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა ზრდა მიზნად ისახავს საქართველოს შერჩეულ რეგიონებში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი ხელს შეუწყობს მიკრო, მცირე, და საშუალო საწარმოების განვითარებას; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და განვითარებას;

პროექტის გეოგრაფიული
არეალი

ზრდა იმუშავებს ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 81 თემში, საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, და კახეთი (პანკისის ხეობა).

დაფარვის ზონები

მოსალოდნელი შედეგები


81თემი

800საწარმო

2400ახალი სამუშაო

13200ოჯახი